Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Những thành tích đạt được của Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ trong 6 tháng đầu năm 2014Những thành tích đạt được của Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ trong 6 tháng đầu năm 2014

Email In
Tập trung tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ tỉnh Bình Định cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam thành 8 Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện, Khánh Hoà và Quảng Ngãi triển khai 04 chương trình trọng tâm: Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể; về phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018; về nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động; về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Công đoàn các tỉnh tích cực tuyên truyền phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về biển đảo trong CNVCLĐ, lên án những hành động sai trái của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981, hành hung làm thiệt hại về người và tài sản của ngư dân Việt Nam đang hành nghề trên vùng biển Việt Nam, phổ biến nội dung “Thư kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân, lao động cả nước”; hưởng ứng lời kêu gọi chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Đây cũng là một động thái thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với vấn đề hệ trọng của đất nước. Công đoàn tỉnh Khánh Hòa thăm và tặng quà 04 gia đình chiến sỹ công tác tại Trường Sa với tổng kinh phí hỗ trợ 375 triệu đồng, Công đoàn Bình Định ủng hộ 150 triệu đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam mỗi tỉnh số tiền 50 triệu đồng.
                
Đ/c Nguyễn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa (giữa)
tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định
Trong công tác tham gia quản lý, công đoàn tích cực tham gia với chuyên môn triển khai thực hiện Nghị định Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 08/9/1998 và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” nhằm tăng cường và phát huy dân chủ, tính năng động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể; về nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Chỉ đạo các cấp CĐ phát động các đợt thi đua ngắn ngày, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, huy động năng lực sáng tạo, tinh thần hăng say lao động của CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Bình xét và chọn trình Tổng Liên đoàn tặng bằng Lao động sáng tạo: Công đoàn tỉnh Khánh Hòa có 13 đề tài, Bình Định có 37 đề tài, Ninh Thuận có 5 đề tài; Quảng Nam đăng ký 48 công trình, tổng giá trị 387,9 tỷ đồng; Quảng Ngãi  có 14 công trình, sản phẩm đăng ký, với tổng số giá trị 216,843 tỷ đồng.
Là năm thứ 3 LĐLĐ các tỉnh tổ chức tốt các hoạt động nhân “Tháng Công nhân” và “Ngày hội Công nhân” với nhiều hoạt động phong phú thu hút đông đảo người lao động tham gia, thực sự là ngày hội của người lao động.Nhân Tháng công nhân Bình Định biểu dương, tôn vinh 85 CNVCLĐ tiểu biểu (42 người được tặng bằng khen UBND tỉnh, 34 người được tặng bằng khen của LĐLĐ  tỉnh), Quảng Ngãi đề nghị và được UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 14 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 07 tập thể và cho 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.  
LĐLĐ các tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tích phối hợp với chính quyền và chuyên môn, chủ doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị CBCC, hội nghị người lao động. Kết quả, đến nay có trên 99% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC và gần 56% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; tỷ lệ doanh nghiệp ký kết thoả ước lao động tập thể đạt trên 60%, một số tỉnh có tỷ lệ đạt cao như: Quảng Ngãi, Quảng Nam. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức đối thoại với 45 doanh nghiệp và hơn 120 cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động tham gia.
                                                                   ThS.Nguyễn Ngọc Anh
                                                              Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định