Bạn đang ở mục Lĩnh vực khác Trao đổi thêm về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóaTrao đổi thêm về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Email In
Thông tư này thay thế Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 18/01/2012 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (sau đây gọi tắt là Thông tư 01). Thực tế cho thấy, việc thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BVHTTDL còn có rất nhiều điều cần được hướng dẫn, giải thích và triển khai, nếu không sẽ gây nhiều khó khăn, phức tạp trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ở cơ sở.
Một là, theo khoản 2 điều 2 và khoản 1 điều 8 thì việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” và việc cấp Giấy công nhận sẽ kèm theo tiền thưởng, mức thưởng, còn mức chi như thế nào là do địa phương, ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa. Như vậy có phải là tất cả các đơn vị được công nhận lần đầu và công nhận lại đều được khen thưởng hay không? Thử tính toán, nếu 1 tỉnh có khoảng 1.000 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, hàng năm có khoảng 200 đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm và mức khen thưởng tương đương với mức khen thưởng một khu dân cư văn hóa là 1,5 lần mức lương cơ bản, tức là 1,7 triệu đồng thì số tiền sẽ là 340 triệu đồng và mỗi năm đều phải chi. Số tiền này không hề ít, không phù hợp với tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 17/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng khi đối tượng khen thưởng quá nhiều, dễ dẫn tới tràn lan, không thực chất.        
Hai là, nếu như Thông tư 01 nêu rõ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ do nhiều cấp công đoàn cùng công nhận để giảm bớt sự quá tải thì Thông tư 08 không hề đề cập đến việc này. Trước kia, nếu như Ủy ban nhân dân các tỉnh có thể vận dụng Thông tư 01 trong vấn đề phân cấp tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, công nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tỉnh lỵ để giảm bớt quá tải thì nay do Thông tư 08 không quy định vấn đề này sẽ dẫn đến việc vận dụng sẽ khó khăn hơn.
Ba là, điều 4 và điều 5 của Thông tư 08 quy định tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có nhiều điểm mới hơn so với Thông tư 01 (xem bài “Một số điểm mới trong Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn vănhóa” của tác giả Lê Từ Bình–Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tại địa chỉ http://www.congdoanbinhdinh.org.vn/home.php?view=detail&id=1204). Đồng thời tại điểm a khoản 5 điều 6 của Thông tư 08 về điều kiện công nhận thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại điều 4, điều 5 và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tức là Thông tư 08 đã ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền bổ sung thêm các quy định đồng thời phân tích rõ tiêu chí, cách chấm điểm mỗi tiêu chí, tiêu chuẩn để làm cơ sở cho việc kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào ở các cấp trong việc chấm điểm, nếu không có bảng điểm thì rõ ràng các ban chỉ đạo phong trào ở các cấp khó đánh giá chính xác kết quả thực hiện và phân loại các đơn vị trong việc xem xét, bình bầu thi đua, khen thưởng hàng năm.
Có một vấn đề trong Thông tư 01 và hiện nay là Thông tư 08 vẫn còn làm nhiều cơ sở lúng túng khi chưa được giải thích rõ ràng, đó là tại khoản 1 điều 10 thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững được tiêu chuẩn công nhận sẽ không được công nhận lại. Có nghĩa là sau khi đơn vị được công nhận lần đầu mà một trong các năm tiếp theo không giữ vững được tiêu chuẩn thì sẽ không được công nhận lại. Thông tư 08 không chỉ ra cách theo dõi các giám sát, theo dõi kết quả phong trào quãng thời gian giữa công nhận lần đầu và công nhận lại nên sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý, một số tỉnh thành có bổ sung thêm việc hàng năm các cơ quan đã được công nhận lần đầu và công nhận lại đều phải làm hồ sơ gửi về cơ quan tiếp nhận đăng ký để làm thủ tục bảo lưu kết quả và đây là một cách làm hiệu quả. Tuy nhiên nếu một đơn vị đã đăng ký bảo lưu nhưng vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xóa tên. Vậy việc xóa tên có giống với việc không giữ vững tiêu chuẩn sẽ không được công nhận lại hay không? Có thể hiểu vấn đề này theo cách, một đơn vị không giữ vững được danh hiệu trong năm đó sẽ không được công nhận đạt chuẩn văn hóa và năm sau nếu phấn đấu đạt thì sẽ được tính lại là năm đầu tiên của chu kỳ 5 năm; còn nếu một đơn vị vi phạm nghiêm trọng bị xóa tên, năm tiếp theo nếu muốn phấn đấu trở lại cho phong trào này thì sẽ phải làm lại từ đầu hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa, tất nhiên trong trường hợp này thì đơn vị sẽ phải chờ đợi 2 năm mới được công nhận lần đầu là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó đạt chuẩn văn hóa. Nếu không lý giải như trên thì phải hiểu việc không công nhận lại và xóa tên khác nhau như thế nào?
Ngoài ra, còn một số vấn đề khác như: các cơ quan, đơn vị có chung một trụ sở làm việc, trong một tòa nhà văn phòng, có công đoàn cơ sở ghép, các mẫu biểu đăng ký, công nhận… cũng là những việc cấp bách cần có sự hướng dẫn, giải thích thêm và thuộc về trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh để có thể triển khai thực hiện hiệu quả phong trào này.
Linh Chi