Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáo Hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIIIHoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII

Email In
Sau Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, cột mốc quan trọng mở ra hướng phát triển mới của tỉnh, với kỳ vọng của toàn Đảng, quân và dân trong tỉnh sẽ phát huy các lợi thế, nguồn lực, truyền thống yêu nước và kinh nghiệm được tích lũy trải nghiệm qua nhiều năm vun đắp và xây dựng. Để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh thành hiện thực, phải kể đến vai trò của CNVCLĐ-lực lượng quan trọng, nắm giữ những vị trí, ngành nghề, kinh tế kỹ thuật và có mặt trên khắp các mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, tổ chức chính trị - xã hội.
Công đoàn cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 01/CTr-LĐLĐ ngày 28/11/2011 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII và triển khai thực hiện đạt kết quả. Trước hết, về công tác tuyên truyền có 72.370/75.860 người là đoàn viên công đoàn (đạt 95,4%), 81.037/104.399 CNVCLĐ toàn tỉnh được học tập nghị quyết (đạt 77,6%); đã tổ chức được 2.756 lớp tuyên truyền pháp luật với 321.307 lượt người tham dự. Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, nhất là CNLĐ doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Công đoàn tham gia ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư đổi mới máy móc công nghệ, giải quyết thêm hàng ngàn người có việc làm mới, làm ăn có lãi, giải quyết chế độ chính sách cho số lao động dôi dư sau khi sắp xếp cổ phần hóa, xây dựng phương án sản xuất và sử dụng nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện các quyền lợi theo quy định của Nhà nước, ngoài ra còn hưởng lợi từ chính sách ưu đãi cổ phần hóa của từng doanh nghiệp.
Thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nội dung quan trọng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp cùng với chính quyền, thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động đúng quy trình, quy định, phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động, bằng những sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, việc làm tốt, có hiệu quả, nhiều mô hình tốt được nhân rộng, giúp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thách thức mới do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ, trên địa bàn tỉnh không xảy ra đình công trong công nhân. Cán bộ, công chức, viên chức các ngành hưởng ứng Cuộc vận động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” đã tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều công trình, đề án, dự án, chương trình quan trọng về kinh tế - dân sinh, đã thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mỗi năm giải quyết từ 22.000 -24000 lao động có việc làm, hơn 43% công nhân lao động trực tiếp sản xuất qua đào tạo, bồi dưỡng nghề, phần lớn công nhân qua đào tạo, từng bước thích nghi, làm chủ và ứng dụng tốt các tiến bộ thành tựu khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, góp nâng cao năng suất lao động, xây dựng và góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, thực hiện trí thức hóa đội ngũ công nhân theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban chấp Trung ương Đảng (khóa X) về việc đẩy mạnh xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Thực hiện Kế hoạch số 23 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”, Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, có 101 cán bộ công đoàn chuyên trách và 11.936 cán bộ công đoàn không chuyên trách, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh 17 cán bộ, có 6.000 lượt cán bộ công đoàn bán chuyên trách, 130 lượt cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn. Trong hệ thống cán bộ công đoàn chuyên trách có 03 chuyên viên cao cấp, 11 chuyên viên chính, 17 thạc sỹ. Cán bộ công đoàn chuyên trách và bán chuyên trách ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ nữ trên 30%.
Thông qua các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành các công trình mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2011-2014 đã có 37 công trình được các cấp công đoàn đăng ký thi đua, với tổng giá trị trên 693 tỉ đồng và LĐLĐ tỉnh đã xét chọn gắn biển 17công trình tiêu biểu; có hơn 15.000 sáng kiến, kinh nghiệm đăng ký ở các cấp, trong đó có 4.275 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở với giá trị làm lợi trên 23,8 tỉ đồng; có hơn 111 đề tài đăng ký Hội đồng LĐST cấp tỉnh xét duyệt, trong đó có 79 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo.   Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, có 2.662 lượt được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 142 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” các cấp. Các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên và đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đã vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp gần 35 tỷ đồng cho các quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng sa, Trường sa” (hơn 4,1 tỷ đồng)... Tổ chức thăm, tặng quà cho CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, ngư dân gặp nạn… với số tiền gần 24 tỷ đồng; hỗ trợ xây 82 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1,095 tỷ đồng; tín chấp cho vay 18 dự án với số tiền 1,18 tỷ đồng; tham gia hiến máu được 14.153 đơn vị máu.
Với những thành tích nêu trên, Công đoàn vinh dự nhận được những phần thưởng cao quý: được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Độc lập hạng Ba cho LĐLĐ tỉnh; Huân chương lao động hạng Nhì cho 01 tập thể, Huân chương lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 15 cá nhân, công nhận 01 CSTĐ cấp toàn quốc, Thủ tướng CP tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 18 cá nhân.
Từ thực tiễn có thể rút ra một số kinh nghiệm
- Công đoàn phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, quán triệt sâu sắc về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng, cụ thể hóa vào nhiệm vụ công tác của công đoàn, phát huy dân chủ bàn bạc và thống nhất ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy chế, chương trình hành động, chương trình phối hợp triển khai thực hiện có tính khả thi cao.
- Xây dựng một đội ngũ cán bộ được trưởng thành từ phong trào CNVCLĐ, được đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn, có kỹ năng và phương pháp vận động quần chúng, có bản lĩnh vì người lao động và sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn được quần chúng tin tưởng, tín nhiệm.
- Hoạt động công đoàn trước hết phải coi trọng và tập trung tổ chức thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; trước yêu cầu của tình hình mới. công đoàn hướng họat động của mình quan tâm chăm lo, giúp đỡ ngư dân đánh bắt ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, nhất là những người bị nạn, lòng nhân ái của công đoàn tiếp tục được nhân lên trong điều kiện mới.
- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Công đoàn cấp trên phải luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, ngành, địa phương.
- Trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp công đoàn phải có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng việc phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; thường xuyên kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình.
                                                                      Th.S Nguyễn Ngọc Anh
                                                                      Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh