Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Đại hội CĐCS Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy NhơnĐại hội CĐCS Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn

Email In
Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, Ban Chấp hành CĐCS và 64/151 đoàn viên công đoàn.
Tại đại hội các đại biểu đã nghe đại diện Ban Chấp hành CĐCS Công ty báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ qua,CĐCSCông ty đã có nhiều cố gắng duy trì hoạt động, tham gia với giám đốc thực hiện một số chế độ chính sách cho người lao động như ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; Tìm kiếm đơn hàng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 150 lao động có thu nhập bình quân trên 5,6 triệu đồng/người/tháng; Thực hiện tốt công tác từ thiện - xã hội, Đền ơn đáp nghĩa, kịp thời thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ. Công đoàn công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động như tổ chức tuyên truyền một số chương, điều của Bộ luật Lao động, Luật công đoàn năm 2012; Tích cực phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động công tác nữ công tại cơ sở nhân kỷ niệm 8/3, 28/6 và 20/10. Tích cực tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên công đoàn đạt 100%; Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp.
                
Ban Chấp hành CĐCSCông ty khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2017
Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCSCông ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2017.
                                                                              Nguyễn Hữu Tài
                                                                      Phó Chủ tịch CĐ KKT tỉnh