Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Ban Chấp hành Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Thị Vinh – UV BTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà – UV BTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Lê Từ Bình – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy – UV BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

7. Đ/c Lê Thị Tuyết Trinh – UV BTV, Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

8. Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UV BTV, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh

9. Đ/c Nguyễn Thành Thư – UV BTV, Giám đốc Nhà Văn hóa lao động tỉnh

10. Đ/c Lê Thị Kim Chi – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

11. Đ/c Dương Lê Hồng Thủy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

12. Đ/c Huỳnh Lê Diễm Tuyết – Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

13. Đ/c Trịnh Hùng Lân – Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

14. Đ/c Cao Thị Chinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Sơn

15. Đ/c Hồ Văn Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện An Lão

16. Đ/c Trần Thị Khuyên – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Ân

17. Đ/c Trần Hồng Sơn – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Nhơn

18. Đ/c Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy Phước

19. Đ/c Võ Thanh Tấn  – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Mỹ

20. Đ/c Cao Quang Vinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Cát

21. Đoàn Vũ Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vân Canh

22. Đ/c Nguyễn Chín – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Khu kinh tế tỉnh

23. Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

24. Đ/c Trần Văn Trương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh

25. Đ/c Lê Nhuận – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

26. Đ/c Trương Đông Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao 

27. Đ/c Võ Hoài Đức – Ủy viên BTV, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Tỉnh Đoàn

28. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty PISICO

29. Đ/c Đặng Công Đức – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước

30. Đ/c Nguyễn Thanh Giang – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định

31. Đ/c Trương Thị Hải Yến – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định


  • Hình ảnh hoạt động

  • Video hoạt động

1 2 3 4 5 7 9
Beardyman and Reggie Watts on Channel 4 Headspace A Closer Look At The iPhone Political Roast : Obama Emanuel 2005