Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Ban Chấp hành Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Nguyễn Thị Vinh – UV BTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà – UV BTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Lê Từ Bình – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

7. Đ/c Lê Thị Tuyết Trinh – UV BTV, Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

8. Đ/c Dương Lê Hồng Thủy – UV BTV Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

9. Đ/c Nguyễn Thành Thư – UV BTV, Giám đốc Nhà Văn hóa lao động tỉnh

10.Đ/c Đỗ Văn Định - UV BTV, Chủ tihj LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

11.Đ/c Tô Hồng Nguyên - Chánh Văn phòng

12. Đ/c Lê Thị Kim Chi – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

13. Đ/c Huỳnh Lê Diễm Tuyết – Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

14.Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Ban Tài chính

15. Đ/c Phạm Ngọc Thống - Chủ tịch LĐLĐ thị xã An Nhơn

16. Đ/c Trịnh Hùng Lân – Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

17. Đ/c Cao Thị Chinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Sơn

18. Đ/c Trần Thị Khuyên – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Ân

198. Đ/c Trần Hồng Sơn – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Nhơn

20. Đ/c Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy Phước

21. Đ/c Võ Thanh Tấn  – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Mỹ

22. Đoàn Vũ Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vân Canh

23. Đ/c Cao Quang Vinh  – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh

24. Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

25. Đ/c Trần Văn Trương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh

26. Đ/c Lê Nhuận – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

27. Đ/c Trương Đông Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao 

28. Đ/c Võ Hoài Đức – Ủy viên BTV, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Tỉnh Đoàn

29. Đ/c Đặng Công Đức – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước

30. Đ/c Nguyễn Thanh Giang – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định

31. Đ/c Trương Thị Hải Yến – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định

 


  • Hình ảnh hoạt động

  • Video hoạt động

1 2 3 4 5 7 9
Beardyman and Reggie Watts on Channel 4 Headspace A Closer Look At The iPhone Political Roast : Obama Emanuel 2005