Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIHội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

Email In

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 7. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Nguyễn Thị Thu Hồng, Mai Đức Chính chủ trì Hội nghị.

IMG 20151228 33324

Hội nghị lần này diễn ra trong 3 ngày từ 28-30/12. Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và kết luận các vấn đề vô cùng quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn. Các vấn đề đó bao gồm: Tổng kết công tác công đoàn năm 2015, chương trình công tác năm 2016; tổng kết hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2015, chương trình công tác kiểm tra năm 2016; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở"; Kế hoạch triển khai "Năm phát triển đoàn viên"; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-TLĐ ngày 07/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN (khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới; Dự thảo Nghị quyết của BCH TLĐ về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động"; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ (khóa X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; Dự thảo Nghị quyết BCH TLĐ khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới; Báo cáo hoạt động hướng về biển, đảo và xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma, Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa. Trong hội nghị, đại biểu cũng được nghe thông tin về "Diễn biến hòa bình", cơ hội và thách thức khi Việt Nam ký kết và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thực hiện bầu bổ sung ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.