Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoạiDanh bạ điện thoại

Email In

TT

Cá nhân, đơn vị

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

Điện thoại

di động

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

1  Chủ tịch

 Nguyễn Mạnh Hùng

3792366 0914.062.889

2

 Phó Chủ tịch

 Nguyễn Ngọc Anh

3792586

0914.061.800

Các ban

 

 

 

1

Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Văn phòng

Huỳnh Thị Tuyết, Phó Văn phòng

3792247

3792503

0914.737.636

0988.103.563

2

Ban Tổ chức

Nguyễn Thị Vinh, Trưởng ban

Huỳnh Lê Diễm Tuyết, Phó trưởng ban

Tô Hồng Nguyên, Phó trưởng ban

3792259

 0919.586.045

0917.467.996


0935.000.589

3

Ủy ban Kiểm tra

Dương Lê Hồng Thủy, Phó Chủ nhiệm

3794594

0986.106.134

4

Ban Tuyên giáo

Lê Từ Bình, Trưởng ban

Nguyễn Đức Long, Phó trưởng ban

3792596

0985.013.584

0914.123.658

 

Ban Nữ công

Lê Thị Kim Chi, Trưởng ban

Võ Bích Thảo Vy, Phó trưởng ban

3791950

0914.124.867

0982.535.179

5

Ban Chính sách-Pháp luật

Lê Thị Tuyết Trinh, Trưởng ban

Lê Thị Ngọc Oanh, Phó trưởng ban

3792943

0982.008.933

0988.039.879

6

Ban Tài chính

Huỳnh Thị Minh Hà, Trưởng ban

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng ban

3792634

0983.377.104

0989.638.738

Các đơn vị trực thuộc

 

 

 

1

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định

Nguyễn Thành Thư, Giám đốc

Bùi Miễn Viễn, Phó Giám đốc

Phòng Hành chính

Phòng Kế toán

 

 

6250251

6250926

0913.482.436

0935.535.566

2

Công ty cổ phần Du lịch

Công đoàn Bình Định

Trần Công Lộc, Giám đốc

3822292

0914.139.023

3

Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định

Lê Thanh Sỹ, Giám đốc

Trần Huy Trang, Phó Giám đốc

2221296

3746727

0984.180.009

0905.162.768

4

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn

Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc

3793968

0905.150.547

5

Tạp chí Công đoàn

Nguyễn Ngọc Anh, Tổng biên tập

Tạ Văn Lân, Phó Tổng biên tập

3792586

3791899

0914.061.800

0914.063.897

Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành

 

 

 

1

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch

3792773

0945.766.769

2

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch phụ trách

Nguyễn Hữu Tài, Phó chủ tịch

3792014

0983.409.843

0905.150.547

3

Công đoàn ngành Giáo dục

Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch

Trần Phan Phi Hùng, Phó Chủ tịch

3824045

0905.271.999

01262574107

4

Công đoàn ngành Y tế

Trần Văn Trương, Chủ tịch

Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch

3794638

3791000

0913.416.815

0935.807.868

5

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

Đỗ Văn Định, Chủ tịch

Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Chủ tịch

3818601
3822399

0905.788.079

0124.732.8255

7

LĐLĐ Thị xã An Nhơn

Phạm Ngọc Thống, Phó Chủ tịch phụ trách

3835329

3736224

0984.246.169

6

LĐLĐ huyện Tuy Phước

Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch

Cao Thị Yến Phượng, Phó Chủ tịch

3634650

0913.438.515

0985.261.248

8

LĐLĐ huyện Phù Cát

Cao Quang Vinh, Chủ tịch

Trần Văn Quỳnh, , Phó Chủ tịch

Phạm Thị Kiểm, Phó Chủ tịch

3850521

 

0984.248.559

0914.146.839

0985.304.216

9

LĐLĐ huyện Phù Mỹ

Võ Thanh Tấn, Chủ tịch

3555058

0986.250.114

10

LĐLĐ huyện Hoài Nhơn

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch

Nguyễn Hồng Ngân, Phó Chủ tịch

3861791

0946.929.333

01214.645.121

11

LĐLĐ huyện Hoài Ân

Trần Thị Khuyên, Chủ tịch

Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch

3870278

0942.477.770

01688.937.498

12

LĐLĐ huyện An Lão

Hồ Văn Cường, Chủ tịch

Võ Hoàng Nhạc, Phó Chủ tịch

3875592

0905.329.210

0165.520.4717

13

LĐLĐ huyện Vân Canh

Đoàn Vũ Cường, Chủ tịch

Lê Thanh Trà, Phó Chủ tịch

3888298

0935.544.225

0972.376.372

14

LĐLĐ huyện Tây Sơn

Cao Thị Chinh, Chủ tịch

Trịnh Minh Sử, Phó Chủ tịch

3880007

0935.581.277

0935.513.877

15

LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

Trịnh Hùng Lân, Chủ tịch

3886429

0914.615.645