Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đào tạo giảng viên nguồn về Tăng trưởng xanhTổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đào tạo giảng viên nguồn về Tăng trưởng xanh

Email In

Từ ngày 13-17/6/2016, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (CHLB Đức) tổ chức đào tạo giảng viên nguồn về Tăng trưởng xanh cán bộ công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn và 10 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn khu công nghiệp-khu chế xuất, trong đó có LĐLĐ tỉnh Bình Định.

Theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, trong tình hình hiện nay cần phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh, những hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh. Tham gia với chính quyền của tỉnh xây dựng và ban hành các quy định về phát triển xanh. Tổ chức phong trào xanh hóa trong cơ quan, doanh nghiệp như trồng cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp.

Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia với cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Các hoạt động về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức và lãng phí.