Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề chính sách Kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởngHội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề chính sách Kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng

Email In

Ngày 2.8.2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề chính sách Kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng với sự tham gia của 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước. Dự Hội nghị, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ; đại diện các phòng, ban, cơ quan chức năng của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố, thị xã, công đoàn ngành và một số CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chính sách KT – XH và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ đã tập huấn cho cán bộ, chuyên viên các Ban trực thuộc LĐLĐ 63 tỉnh, thành phố về các nội dung: Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ, công đoàn và phát triển KT – XH; chính sách kinh tế; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; chính sách xã hội; chính sách dạy nghề, quản lý các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm; hoạt động xã hội của công đoàn, mái ấm công đoàn, chăm lo tết cho người lao động… Đồng thời, thông qua một số nội dung mới trong dự thảo Nghị định thay thế NĐ 99/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Tại các điểm cầu, Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; những hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng tại LĐLĐ các tỉnh, thành; những hạn chế trong thực hiện dân chủ ở cơ sở… Đồng thời, tập trung thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các chuyên đề thuộc Ban Chính sách KT – XH và thi đua khen thưởng tại LĐLĐ các địa phương.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: