Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

Email In

Vừa qua, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở năm 2016 cho các cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về tham dự Hội nghị tập huấn có trên 70 cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh. 


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh truyền đạt các chuyên đề như: Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Nội dung, phương pháp và nguyên tắc hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Hướng dẫn các nội dung chấm điểm CĐCS vững mạnh, chấm điểm Ủy ban kiểm tra CĐCS, chấm điểm tổ Công đoàn, chấm điểm Thỏa ước Lao động tập thể; Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài chính công đoàn…Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 như tập trung kiện toàn công tác tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Ban chấp hành lâm thời CĐCS; Tăng cường công tác thu kinh phí công đoàn, Đoàn phí Công đoàn; Báo cáo quyết toán và lập dự toán tài chính Công đoàn cơ sở; Tổ chức các hoạt động nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 và chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp; Tổ chức Đại hội CĐCS; Chấm điểm phúc tra phân loại các CĐCS trực thuộc năm 2016...