Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị thành lập CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Bình ĐịnhHội nghị thành lập CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Bình Định

Email In

Sáng ngày 02/11/2016, CĐCS Chi nhánh công ty TNHH De Heus tại Bình Định đã tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở và công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, chỉ định Ban chấp hành lâm thời. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đại biểu lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và lãnh đạo Công ty De Heus.

Là một doanh nghiệp sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm hoạt động ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa; qua thời gian tuyên truyền, vận động, CĐCS Chi nhánh công ty TNHH De Heus tại Bình Định được thành lập với 80 đoàn viên, Ban Chấp hành lâm thời gồm 05 ủy viên.

Hội nghị thành lập CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH De Heus

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đề nghị CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Bình Định cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong thời gian tới như: Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành lâm thời; chủ động tham gia với Ban Giám đốc công ty xây dựng các quy chế theo tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…