Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Email In

Ngày 19/01/2017, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

        Hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 do đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày.

Quang cảnh Hội nghị

        Dự thảo báo cáo tổng kết cho thấy, công tác xây dựng Đảng năm 2016 được quan tâm trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Vai trò, vị thế của Đảng bộ được củng cố và nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng nâng lên. Hoạt động của đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực…Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2016, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, yếu kèm cần khắc phục trong thời gian tới.

ĐC. Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy
trình bào Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

          Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

ĐC. Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2017. Trong đó, đề nghị đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa chương trình hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Nhiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đồng thời mong muốn đảng viên toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, gương mẫu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: