Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình Định Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 2/2017Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 2/2017

Email In

Sáng 8/2/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 2/2017 bằng hình thức trực tuyến, tại 55 điểm cầu trên cả nước. Điểm cầu Bình Định do đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì với sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị lần này, các Báo cáo viên Trung ương đã cung cấp thông tin về các chuyên đề “Những kết quả nổi bật chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự báo quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới” ; “Đẩy mạnh Học tập, làm theo những nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị” và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Giờ đã nhấn mạnh yêu cầu, trên cơ sở nội dung thông tin thống nhất do Báo cáo viên Trung ương cung cấp trên phạm vi cả nước, ngay sau Hội nghị đội ngũ báo cáo viên các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.