Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng ĐảngĐảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng

Email In

Ngày 14/02, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng cho toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06- NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo các nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên và quần chúng còn được thông tin về việc “Đẩy mạnh học tập, làm theo những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và dự báo quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới; phổ biến những luận điểm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng của Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng.

Qua hội nghị, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ LĐLĐ tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đem lại hiệu quả công việc trên cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: