Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phú Tài tổ chức hội nghị đại biểu người lao độngCông ty Cổ phần Phú Tài tổ chức hội nghị đại biểu người lao động

Email In

Chiều ngày 24/2, Công ty Cổ phần Phú Tài tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, CĐCS Công ty Cổ phần Phú Tài phối hợp tốt với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD với tổng doanh thu trong năm đạt 3.420.495 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 310.212 triệu đồng, tổng giá trị xuất khẩu đạt 37,801 triệu USD, thu nhập bình quân của NLĐ là 6.734.000đồng/người/tháng… Công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các chế độ, chính sách cho NLĐ được đảm bảo theo quy định; kịp thời khen thưởng động viên những gương điển hình tiên tiến; duy trì tặng quà và hỗ trợ gia đình CBCNV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 216,5 triệu đồng cho 198 CBCNV, NLĐ của Công ty bị thiệt hại do lũ lụt; đóng góp quỹ hỗ trợ lũ lụt của UBND tỉnh 200 triệu đồng; tổ chức cho NLĐ được đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước; các hoạt động văn hóa, thể thao của NLĐ được quan tâm…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã tham gia đóng góp những ý kiến thiết thực đối với hoạt động SXKD nhằm phát triển doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ… Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Thanh Cung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài đã giải đáp những kiến nghị của NLĐ, tiếp thu ý kiến của NLĐ để bổ sung vào nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công ty trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, CĐCS Công ty tiếp tục phát động hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất; tăng cường giám sát và nâng cao hiệu quả TƯLĐTT; phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ...

Hội nghị đã bầu các thành viên tham gia tổ đối thoại; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2017.