Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáo Phát huy truyền thống vẻ vang thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trách nhiệm của công đoàn và CNVCLĐ hiện nayPhát huy truyền thống vẻ vang thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trách nhiệm của công đoàn và CNVCLĐ hiện nay

Email In

Năm 2017, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 –31/3/2017), trong điều kiện CNVC-LĐ trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22 tháng 12 năm 2017 về nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch số 02/KH- TLĐ ngày 10/01/2017 vế phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, là năm cả hệ thống Công đoàn nỗ lực thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”.

Cách đây 42 năm với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tỉnh Bình Định và cả miền Nam được hoàn toàn giải phóng đã biến lời tiên đoán sáng suốt và điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn” thành hiện thực.

Nhìn lại 21 năm chống Mỹ cứu nước, CNVCLĐ trong tỉnh hết sức tự hào về những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên công  đoàn, công nhân lao động trong tỉnh, đã vượt qua  muôn vàng khó khăn, hi sinh gian khổ nhưng cũng vô cùng anh dũng viết nên những trang sử vàng truyền thống với niềm tin sâu sắc và ý chí quật cường, góp phần quan trọng cùng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đánh bại các Chiến lược chiến tranh thâm độc, nham hiểm của Mỹ “ Chiến tranh một phía (1954-1960), Chiến tranh đặc biệt ( 1960 -1965), Chiến tranh cục bộ ( 1966 -1968, Chiến tranh Việt Nam hóa ( 1969-1975)…

Cuộc Mít tinh quần chúng tại Quảng trường trung tâm thị xã Quy Nhơn (8/4/1975)
chào mừng ngày giải phóng toàn tỉnh (31/3/1975)

Trước tình hình diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã có những chủ trương và chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt. Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10/1974 và tháng 01/1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại, soi đường cho quân dân ta xốc tới Đại thắng mùa Xuân 1975, trên cơ sở phân tích tình hình địch, ta trong điều kiện cụ thể, Đảng ta đã chọn Ban Mê Thuột làm điểm huyệt “ mở đầu và kết thúc” cuộc chiến. 

Ở Bình Định, đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử có tính quyết định, thể hiện sự nhạy bén sáng tạo, kịp thời, sức mạnh đoàn kết, kết hợp chặt chẽ của các lưc lượng,  với tinh thần cách mạng tiến công, tự lực tự cường và quyết tâm cao của quân  và dân Bình Định trong những ngày lịch sử đầu năm 1975. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Khu ủy V, Đảng bộ tỉnh có những chủ trương: Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 2/1975) đã quán triệt các chủ trương của TW, đánh giá và bố trí lực lượng phù hợp, với phương châm tác chiến “táo bạo, bất ngờ, vững chắc”. Tiếp đó, Hội nghị Tỉnh ủy (15/3/1975)  "đẩy nhanh nhịp độ tiến công nhanh hơn dự kiến". Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 24/3/1975) phát động cao trào toàn dân nổi dậy giải phóng toàn tỉnh, với khẩu hiệu hành động “Xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”và phát đi “mệnh lệnh Tổng tiến công, tổng khởi nghĩa giải phóng toàn tỉnh”, tất cả để chiến thắng. Với chủ trương này có nhiều ý nghĩa và tác động sâu sắc đẩy nhanh thắng lợi, có tính quyết định của cuộc kháng chiến đã đến gần, ta có đủ thời cơ, lực lượng, tinh thần tự lực, sáng tạo, khắc phục tư tưởng chần chừ, do dự, thể hiện quyết tâm sắt đá thực hiện di chúc của Bác Hồ:“đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Đoàn chủ tịch lễ Mít tinh chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn niềm Nam 30-4
và kỷ niệm Quốc tế lao động 1-5-1975 tại sân vận động thị xã Quy Nhơn

Phát huy khí thế chiến thắng trên các chiến trường miền Nam, từ ngày 26 đến ngày 31/3/1975, quân và dân khắp các huyện trong tỉnh đã nhất tề vùng lên tiến công như vũ bão, hoàn thành sứ mệnh lịch sử đồng loạt giải phóng hoàn toàn các huyện và đỉnh cao là ngày 31/3 giải phóng thị xã Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Ngày 31/ 3/1975, đã đánh một dấu một mốc son lịch sử trọng đại, chính quyền Mỹ- ngụy xây dựng suốt 21 năm bị thất bại và tan rã hoàn hoàn, với hơn 900.000 dân tỉnh Bình Định được hoàn toàn giải phóng; mở ra một thời kỳ mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.Với thắng lợi này, đã khẳng định tinh thần yêu nước của quân, dân, công nhân lao động trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến lược, chủ trương kháng chiến của Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh; xây dựng lực lượng cách mạng ngày càng vững mạnh; có quyết sách động viên, tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và ủng hộ cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân, nòng cốt là lực lượng vũ trang, dân quân du kích; liên tục tiến công, đánh địch trên cả 3 vùng (miền núi, đồng bằng và đô thị), kết hợp 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị và binh địch vận). Đáng kể là những chiến sỹ cán bộ công đoàn, công nhân, lao động, nhất là ở thị xã Quy Nhơn đã  “vì nước quên thân, vì dân quên mình” dũng cảm, không ngại hy sinh, gian khổ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào đấu tranh chống Mỹ - ngụy ở Quy Nhơn và các thị trấn, quận lỵ trong tỉnh, là nơi trung tâm kinh tế - chính trị - quân sự, cơ sở yết hầu của địch, làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của địch, đã làm cho địch ăn không ngon, ngủ không yên, hoang mang, dao động, bị động đối phó và thất bại, cùng với quân và dân trong tỉnh góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi vĩ đại thắng mùa Xuân 1975.

Nhìn lại 21 năm các thế hệ cha, anh đã chịu nhiều hy sinh, gian khổ, trung dũng, kiên cường chiến đấu và chiến thắng, đồng thời để góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ, nhất là thế hệ trẻ hôm may và mai sau, phải sống và làm việc hết sức mình để thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự toàn xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng  suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” đế công tác thi đua thực sự vừa là mục tiêu, vừa là  động lực cho sự phát triển, tăng trưởng bền vững góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động CNVCLĐ, nhất là lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, tham gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

3. Các cấp công đoàn chủ động nắm chắc tình hình về việc làm, đời sống, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ; tham gia đề xuất kiến nghị với nhà nước và  người sử dụng lao động có biện pháp tích cực bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống, thực hiện nghiêm túc các quy định chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động.

4. Vận động CNVCLĐ “Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát  triển; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; xây dựng người cán bộ, công chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính” thường xuyên quan tâm chọn biểu dương khen thưởng  người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

5. Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích thiết thân của đoàn viên; thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; công đoàn tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ, tư vấn pháp luật lao động, đại diện cho người lao động khiếu kiện đòi thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức đối thoại ngăn ngừa tranh chấp lao động, lãn công, đình công.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng giai cấp công nhân và CĐCS vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.