Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vận tải và KDTH (VATACO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Công ty Cổ phần Vận tải và KDTH (VATACO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Email In

Sáng ngày 25/3/2017, Công ty cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp (VATACO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đến dự Đại hội có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh cùng gần 70 cổ đông của công ty.

ĐC. Nguyễn Văn Năm - Giám đốc điều hành VATACO
Trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2016. Theo dự thảo báo cáo trình tại Đại hội, năm 2016 tuy còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự năng động, nhạy bén của tập thể Ban giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động trong đơn vị mà kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Tổng doanh thu trên 17 tỷ đồng, đạt 114%; lợi nhuận sau thuế trên 2,3 tỷ đồng, đạt 248%, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 18 năm, kể từ khi chuyển đổi mô hình Công ty cổ phần vào năm 1999; nộp NSNN trên 1,7 tỷ đồng. Duy trì việc làm ổn định cho 25 lao động gián tiếp với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/ tháng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động phụ trợ…Ngoài ra, VATACO cũng đã thực hiện việc phân phối tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy chế, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước đạt 100%, không để xảy ra tình trạng nợ đọng bảo hiểm.

Cổ đông là người lao động trong công ty
đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của NLĐ

Tại Đại hội cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của người lao động với tư cách là cổ đông trong công ty, liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, đặc biệt là việc trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu SXKD năm 2017

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi; các chỉ tiêu SXKD năm 2017, trong đó duy trì mức thu nhập bình quân cho người lao động là 7,5 triệu đồng/người/tháng; thông qua việc sủa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cùng một số nội dung công việc quan trọng khác.