Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam: Làm việc với LĐLĐ tỉnh và một số DN về chiến lược Tăng trưởng xanhTổng LĐLĐ Việt Nam: Làm việc với LĐLĐ tỉnh và một số DN về chiến lược Tăng trưởng xanh

Email In

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) thực hiện dự án "Công đoàn Việt Nam tham gia thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020” với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, người lao động về tăng trưởng xanh hướng tới ứng dụng những biện pháp sản xuất và sinh hoạt để cải thiện môi trường và sức khỏe người lao động.

Bình Định là 1 trong 9 tỉnh trong cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn tham gia Dự án này. Các doanh nghiệp tham gia dự án sẽ được các chuyên gia của dự án hỗ trợ kỹ thuật, tham vấn giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện kế hoạch về tăng trưởng xanh.

Thực hiện Chương trình hoạt động của dự án, trong 02 ngày 23,24/3/2017, các thành viên và các điều phối viên của dự án đã về làm việc tại LĐLĐ tỉnh và 03 doanh nghiệp được LĐLĐ tỉnh lựa chọn thực hiện dự án là Công ty Cổ phần SX –TM – DV Hưng Phát, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung tại Quy Nhơn và Công ty CP Giày Bình Định.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty CP Giày Bình Định về dự án Tăng trưởng xanh

Trong buổi làm việc, các thành viên của dự án cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của 03 Công ty về sử dụng tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nước, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn tiếp theo, cùng với sự giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia của dự án, Công ty sẽ tiến hành triển khai thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh tại doanh nghiệp. Dự án được triển khai hiệu quả phải có sự đồng lòng tham gia của người lao động trong công ty, phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: