Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Kết quả thực hiện Quỹ “ Mái ấm Công đoàn” làm ấm lòng Người lao động, an cư lạc nghiệp.Kết quả thực hiện Quỹ “ Mái ấm Công đoàn” làm ấm lòng Người lao động, an cư lạc nghiệp.

Email In

Thực hiện Chương nhà ở “Mái ấm công đoàn” giai đoạn (2012-2016) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền để đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”. Hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ chính quyền, người sử dụng lao động để xem xét hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Để có cơ sở đế xuất các giải pháp về nhà ở, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá và đề xuất về thực trạng nhà ở, chỗ ở của người lao động. Qua khảo sát cho thấy, ở 5 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp có số lượng đông công nhân lao động, có 21 % có nhu cầu về nhà ở, 23% đang ở nhờ, tạm bợ, có nhu cầu chỗ ở ổn định lâu dài, 20 % có nhà ở thuận lợi cho làm việc, 36 % có nhà ở xa địa bàn sản xuất, phải đi lại làm việc bằng phương tiện xe trung chuyển của doanh nghiệp hoặc xe cá nhân. Trên cơ sở khảo sát, công đoàn đã đề xuất với các ngành chức năng có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết về nhà ở, nhiều khu nhà ở xã hội trong thành phố Quy Nhơn được hình thành, giải quyết một phần về nhà ở, có chính sách ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Từ thực tiễn, hàng năm Công đoàn các cấp đã tiến hành vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ người lao động xây dựng nhà ở, giải quyết nhu cầu chỗ ở, theo phương châm “An cư mới lạc nghiệp”.

LĐLĐ tỉnh tiếp nhận số tiền hỗ trợ của MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cho Quỹ "Mái ấm Công đoàn"

Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu học tập kinh nghiệm các mô hình thực hiện Chương trình “ Mái ấm công đoàn” ở các công đoàn địa phương trong cả nước, kết hợp với cụ thể hóa chủ trương làm thí điểm và nhân rộng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; từ đó Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định chọn việc xây dựng Quỹ “ Mái ấm công đoàn” trong tỉnh có tính đặc thù riêng. Sau khi Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-LĐLĐ ngày 24/3/2016 về việc thành lập Quỹ “Mái ấm công đoàn” Bình Định và Quyết định số 44/QĐ-LĐLĐ ngày 24/3/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ “Mái ấm công” đoàn Bình Định, Quyết định số 45/QĐ-LĐLĐ về việc ban hành việc thành lập Ban Quản lý Quỹ “Mái ấm công đoàn Bình Định”. Vận động mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ định kỳ hàng năm với mức ít nhất 20.000 đồng/người/năm, theo phương thức trong tổng số thu được, trích 25% để lại công đoàn cấp trên cơ sở chi công tác hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và 75 % chuyển về Quỹ “Mái ấm công đoàn” LĐLĐ tỉnh chi xây dựng nhà cho công nhân, lao động khó khăn về nhà ở và  chi công tác quản lý quỹ .

LĐLĐ tỉnh bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho CNLĐ huyện Tuy Phước

LĐLĐ tỉnh Bình Định đã vận động và nhận được hỗ trợ từ các đơn vị, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh và từ Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm Lòng vàng với tổng số tiền là 2.335.220.000 đồng. Trong đó, vận động CNVCLĐ trên địa bàn đóng góp số tiền  1.365.220.000 đồng; sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị như: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng 695.000.000 đồng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 275.000.000 đồng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho 96 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận từ nhiều nguồn “Quỹ Mái ấm công đoàn” các cấp xây dựng mới 06 nhà với số tiền 160.000.000 đồng; Quỹ xã hội từ thiện - Tấm Lòng vàng hỗ trợ xây dựng 25 nhà với tổng số tiền 695.000.000 đồng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 11 nhà với số tiền 275.000.000 đồng; Ngoài ra còn có sự đồng hành của lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 53 nhà với số tiền 2.650.000. Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Phú Tài, CĐCS đã phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà cho CNLĐ khó khăn về nhà, trung bình mỗi năm là 250.000.000 đồng (xây 5 nhà mỗi nhà 50.000.000 đồng); CĐCS Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ 28 nhà với mức bình quân mỗi nhà từ 40-60 triệu đồng; Hoài Ân là huyện trung du, LĐLĐ huyện đã thực hiện vận động đóng góp từ 10.000-15.000 đồng/người/năm, từ năm 2012-2015 thu được 98.720.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 04 nhà.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn"
tại Lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2014 của LĐLĐ huyện Tây Sơn

Qua 5 năm (2012- 2016) thực hiện Chương trình “ Mái ấm công đoàn” ở Bình Định có những ưu điểm: Đã phần nào đáp ứng được nguyện vọng của người lao động, nhất là với một tỉnh nghèo, người lao động thu nhập thấp, lại thường xuyên đối mặt với thiên tai bão, lũ, luôn trong tình trạng gặp nhiều khó khăn về nhà ở, chỗ ở. Việc thực hiện xây dựng nhà ở cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã khẳng định chủ trương của công đoàn là vô cùng đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo quyền lợi của người lao động được phát huy, được cấp ủy, chính quyền, người sử  dụng lao động đồng hành và đánh giá cao. Tuy nhiên, số tiền Quỹ thu được còn ít, số nhà được hỗ trợ xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu về nhà ở, các thủ tục còn bất cập, công nhân được hỗ trợ tiền xây nhà nhưng chưa được quyền sở hữu về đất đai.

LĐLĐ tỉnh bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn"
cho đoàn viên CĐCS Hội Văn học Nghệ thuật (thuộc CĐVC tỉnh)

Từ thực tiễn có thể rút ra những kinh nghiệm:  Để Chương trình “Mái ấm công đoàn” đạt kết quả cao cần có sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp, thu hút sự hỗ trợ, ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa của Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. Công tác hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động của Quỹ “Mái ấm Công đoàn. Thường xuyên điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình, điều kiện nhà ở của CNVCLĐ, thống kê đầy đủ số lượng số nhà ở của CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây dựng kế hoạch hỗ trợ.  Đưa chỉ tiêu vận động ủng hộ vào nội dung xét khen thưởng, thường xuyên tổ chức  sơ, tổng kết khen thưởng, động viên đối với những tập thể, cá nhân có đóng góp lớn cho hoạt động của Quỹ. Nhân rộng, phát triển các mô hình, hình thức hoạt động có hiệu quả của Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Quỹ cho phù hợp với thực tế tại địa phương.