Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo quý I năm 2017.Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo quý I năm 2017.

Email In

Sáng ngày 31/3/2017, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017 và Hội nghị BCH lần thứ 17. Tham dự hội nghị có trên 50 đại biểu là các Phó chủ tịch, UV.BTV, UV.BCH, UV.UBKT Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa III, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá hoạt động công tác công đoàn quý 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2017 như: Kế hoạch tổ chức đại hội CĐCS; Hội nghị người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, cấp thẻ đoàn viên, quản lý đoàn viên. Thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. Đăng ký phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”. Kế hoạch tổ chức Lễ phát động, các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017…

Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo và phản ánh tình hình hoạt động tại một số CĐCS, những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; thời gian tổ chức Hội nghị người lao động; Đại hội CĐCS…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh phổ biến, quán triệt chủ trương Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và hướng dẫn tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2018- 2023)

Cũng tại hội nghị, BCH đã thông qua Đề án nhân sự BCH, BTV và UBKT Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2018-2023). Lấy phiếu thăm dò ý kiến các UV.BCH về việc tiếp tục tham gia hoặc thôi tham gia BCH khóa IV. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung UV.BCH, UV.BTV Công đoàn Khu kinh tế khóa III (nhiệm kỳ 2012-2017) và thông qua nghị quyết hội nghị.