Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Tây Sơn: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XIILĐLĐ huyện Tây Sơn: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII

Email In

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho gần 130 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ  đang công tác, sinh hoạt tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Danh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Trần Minh Trung – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt nội dung nội dung các Nghị quyết số 04, 05, 06 và Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"