Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Hoài Ân: Triển khai, quán triệt Nghị quyết TW4 và và Chỉ thị 05/CT-TWLĐLĐ huyện Hoài Ân: Triển khai, quán triệt Nghị quyết TW4 và và Chỉ thị 05/CT-TW

Email In

Vừa qua, LĐLĐ huyện Hoài Ân tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng, khóa XII và Chỉ thị số 05/CT- TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”cho 80 đoàn viên và CNVCLĐ chưa đảng viên trên địa bàn huyện và đảng viên Khối Đảng - Đoàn thể huyện

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Khuyên và đồng chí Nguyễn Bình An báo cáo viên Huyện ủy triển khai nội dung Nghị quyết TW4, khóa 12 và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. Qua đó triển khai cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thực hiện Nghị quyết và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cho đoàn viên và người lao động là việc làm thường xuyên của các cấp công đoàn trong huyện; góp phần không nhỏ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết XXIV Đảng bộ huyện, Nghị quyết VII Công đoàn huyện.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết đến 100% đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.