Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần đá Granite Viễn Đông năm 2017Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần đá Granite Viễn Đông năm 2017