Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị người lao động Công ty CP Thủy sản Bình Định năm 2017Hội nghị người lao động Công ty CP Thủy sản Bình Định năm 2017

Email In

Vừa qua, Công ty CP Thủy sản Bình Định đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,  Hội nghị người lao động năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Trong năm qua, tập thể cán bộ, CNLĐ Công ty đã quyết tâm khắc phục những khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đảm bảo lợi nhuận, ổn định việc làm thường xuyên cho 867 lao động. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chế độ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó đã kích thích lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch của Công ty năm 2016 với doanh thu đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 52,4 triệu USD, tăng 105% so với cùng kỳ; Lương bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh- Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, Công ty phấn đấu đạt doanh thu hơn 1.443 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 54 triệu USD, tổng sản lượng sản xuất đạt 18.200 tấn hàng. Để hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, lãnh đạo Công đoàn cơ sở Công ty đã phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong toàn thể cán bộ, CNLĐ. Tăng cường công tác kinh doanh - tiếp thị, giữ vững và mở rộng thị phần để khai thác các nguồn hàng mới, nguồn hàng chiến lược nhằm đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại công ty, hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của Công ty.

Dịp này, Ban Giám đốc Công ty đã khen thưởng cho 5 tập thể và 225 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.