Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Email In

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2017), sáng ngày 17.5, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 “Về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

      Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm quán triệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, người lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh, các công đoàn ngành và các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp Công đoàn; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đ/c Nguyễn Bá Trà – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Qua đợt học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, người lao động quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: