Bạn đang ở mục Công tác công đoàn Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định đống hành cùng Người lao độngTrung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định đống hành cùng Người lao động

Email In

Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định tiền thân là Trung tâm xúc tiến việc làm thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định thành lập theo Quyết định số 4151/QĐ-UB ngày 10/12/1993 của UBND tỉnh Bình Định ; đổi tên thành Trung tâm dạy nghề Công đoàn Bình Định theo quyết định 1048/QĐ/TLĐ ngày 09/ 8 /2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trung tâm Dạy nghề Công đoàn luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức dạy nghề, cùng đồng  hành với người lao động, người sử dụng lao động; góp phần  đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Đào tạo nghề là trách nhiệm của cả xã hội, của gia đình  và người lao động, là cơ sở để người lao động có việc làm ổn định, cơ hội phát triển, thăng tiến, cống hiến và tăng thu nhập cải thiện đời sống người lao động, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn, trải nghiệm qua thực tế  hoạt động của Trung tâm dạy nghề công đoàn đã cho công đoàn một bài học quý về công tác tham gia quản lý xã hội,  tuyên tuyền giáo dục, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Kể từ khi mới thành lập có 4 nghề, đến nay Trung tâm đã xin cấp phép đào tạo trình độ sơ cấp nghề với 13 nghề, trong  vòng 20 năm ( 1993-2014)  đã có hơn 22.578 học viên  được đào tạo  sơ cấp nghề và liên kết đào tạo 194 học viên hệ Trung cấp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 15.425  lượt lao động.  Trong  giai đoạn 2009 - 2013,  với độ chín của Trung tâm Dạy nghề, cùng trải nghiệm qua việc cạnh tranh khốc liệt giữa các cơ sở dạy nghề của Nhà nước được trang cấp cơ sở vật chất, bao cấp chi phí lương cho cán bộ giáo viên, còn Trung tâm công đoàn chỉ có Trụ sở, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn “tay không bắt giặc” nhưng với quyết tâm cao, phát huy vai trò  sức mạnh của cả hệ thống, thể chế  công đoàn  đã từng bước phát huy, tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 7.893 lao động, liên kết đào tạo 60 sinh viên trung cấp nghề; tư vấn,  giới thiệu việc làm cho 3.222 lượt người. Công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho học viên sau khi học nghề đạt tỷ lệ 75% số học viên học nghề có việc làm. Liên tục đổi mới, cải tiến hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực, Trung tâm thực hiện liên kết đào tạo trên 10 đơn vị, trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh với đội ngũ giáo viên chuyên và không chuyên giàu kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết với nghề, quy tụ cả những thầy giáo, nhà giáo ưu tú, đã nghỉ hưu  tham gia giảng dạy . Riêng năm 2016, Trung tâm đào tạo 300 công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp, đào tạo nghề theo đề án 1956 có  5 lớp 173 học viên;  phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng  mở lớp đào tạo thạc sĩ cho 52 học viên.

Qua thực tế hoạt động của Trung tâm Dạy nghề công đoàn có thể  rút ra những kinh nghiệm quý:

1- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban ngành liên quan.

2-Lãnh đạo Trung tâm tiếp thu và triển khai thực hiện sáng tạo  sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời,  cụ  thể  để nâng cao chất lượng hiệu quả, hoàn thành các  chỉ tiêu nhiệm vụ trên giáo, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao.

3-  Tổ chức bộ máy kịp thời được kiện toàn, củng cố, bổ sung đi vào hoạt động có nề nếp, xây dựng quy chế và hoạt động theo quy chế, đề án  hoạt động;  đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là giám đốc phải có chuyên môn nghiệp vụ am hiểu, yêu nghề về giáo dục dạy nghề, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực quản lý điều hành, biết  lắng nghe,  quy tụ  cán bộ trong và ngoài ngành.

4- Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kịp thời, kiểm tra, đôn đốc khắc phục khó khăn, thiếu sót, nhất là  về mặc tài chính, công tác cán bộ, trang bị thêm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề.

5- Biết phát huy lợi thế mặt bằng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, tăng nguồn thu các hoạt động dịch vụ, năm 2016 Trung tâm đã thu từ hoạt động dịch vụ đạt 650.000.000đồng, tổng thu các hoạt động 2.271.375.200 đồng, đảm bảo chi lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, làm tốt công  tác xã hội từ thiện, là cơ sở, điều hiện để Trung tâm thực hiện  quyền tự chủ hoàn toàn trong thời gian tới.