Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Ban Dân tộc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022

{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt1" }{/jatabs}{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt2" }{/jatabs}


Đại hội CĐCS Ban Dân tộc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022

Email In

Ngày 15.6.2017, CĐCS Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Với vai trò và trách nhiệm của mình là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, CĐCS Ban Dân tộc tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi sưởi ấm, thắp lửa cho mỗi thành viên trong gia đình Ban Dân tộc. Trong những năm qua, CĐCS đã phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia quản lý, chỉ đạo triển khai tốt các chính sách, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó BCH công đoàn thường xuyên, tuyên truyền, giáo dục  nâng cao nhận thức về chính trị, rèn luyện tư tưởng, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Phong trào thi đua yêu nước cũng được chú trọng và được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực sôi nổi, thường xuyên bám sát cơ sở, vận động bà con vùng DTTS định canh định cư, tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận những thành tích mà CĐCS Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, cần nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, khen thưởng kịp thời gương lao động giỏi, lao động sáng tạo.

BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 04 đồng chí. Đồng chí Đồng Hữu Chương - Trưởng phòng tổng hợp – tuyên truyền Ban Dân tộc tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch CĐCS; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và đã thông qua Nghị quyết Đại hội.