Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Phù Mỹ: phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQLĐLĐ huyện Phù Mỹ: phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Email In

Vừa qua, LĐLĐ huyện và  Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp với tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công ty Cổ phần Việt Úc – Bình Định.

 

Quang cảnh buổi phát động

 

Tại buổi phát động các CNLĐ đã được nghe tuyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn của các đối tượng chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân và CNLĐ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, cảnh giác với âm mưu "Diễn biến hòa bình" nhất là vấn đề lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo vi phạm pháp luật, tích cực tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: