Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện Tây Sơn: Tổ chức thành công đại hội điểm CĐCS

{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt1" }{/jatabs}{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt2" }{/jatabs}


LĐLĐ huyện Tây Sơn: Tổ chức thành công đại hội điểm CĐCS

Email In

Sáng ngày 16/6/2017, CĐCS xã Tây Xuân (thuộc LĐLĐ huyện Tây Sơn), đã tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban thường vụ LĐLĐ huyện chọn làm điểm trong công tác chỉ đạo đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có các đồng chí trong BTV. LĐLĐ huyện Tây Sơn và 62 đại biểu của các CĐCS trực thuộc.

Đ/C. Cao Thị Chinh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2017; thống nhất phương hướng, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BCH. CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí, bầu 2 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Đồng chí Nguyễn Kim Tùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã, tái đắc cử chức danh Chủ tịch CĐCS, nhiệm kỳ 2017 -2022. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội CĐCS xã Tây Xuân lần thứ V đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thành công tốt đẹp. Ngay sau khi kết thúc đại hội, BTV. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả, kịp tiến độ theo kế hoạch đề ra.