Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn LĐLĐ huyện Phù Cát: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2017.LĐLĐ huyện Phù Cát: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2017.

Email In

Trong các ngày từ 26 - 28/6/2017, LĐLĐ huyện Phù Cát phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2017 cho 142 học viên là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

Trong đợt này, các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam- người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam; Nội dung hoạt động chủ yếu của Công đoàn cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở.

Đợt bồi dưỡng này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong tình hình mới.