Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình ĐịnhHội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Email In

Chiều ngày 30/06/2017, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18. Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Vinh – UVTV, Trưởng ban tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh và các ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo Sơ kết hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội lần thứ IV Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã bầu bổ sung 01 Ủy viên BCH, 01 Ủy viên BTV Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017, và thông qua Nghị quyết Hội nghị.