Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Phù Cát đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCSLĐLĐ huyện Phù Cát đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Email In

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2017, trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Phù Cát đã thành lập mới 02 CĐCS với 770 đoàn viên, ngoài ra CĐCS khu vực HCSN, các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã kết nạp mới 197 đoàn viên. Nâng tổng số đoàn viên phát triển mới từ đầu năm đến nay là 967 đoàn viên (đạt 216% chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2017)

Ông Cao Quang Vinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Cát cho biết “Xác định công tác phát triển đoàn viên là một hoạt động hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh. LĐLĐ huyện thường xuyên sâu sát cơ sở, kiểm tra, khảo sát, phân loại doanh nghiệp có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động” 

Như vậy, tính đến hết Quý II/2017, LĐLĐ huyện Phù Cát có 6.619 đoàn viên, sinh hoạt tại 142 CĐCS.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: