Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Hoạt động Cơ quan Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Email In

Ngày 11.7.2017, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 đồng thời triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. Tới dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy đoàn kết, tích cực tham mưu, xây dựng chương trình, nội dung công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào việc học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức sôi nổi, rộng khắp như: Chương trình “Tết sum vầy”, "Tháng Công nhân” năm 2017; triển khai chương trình phối hợp về thực hiện xây dựng nông thôn mới với Đảng ủy, UBND xã An Tân huyện An Lão, ký kết chương trình phối hợp về thực hiện xây dựng nông thôn mới với Đảng ủy, UBND xã Mỹ Cát huyện Phù Mỹ; thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, kết quả trong 6 tháng đầu năm đã phát triển được 3.159 đoàn viên và thành lập mới 23 CĐCS…

Đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định
triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII 

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 34 – KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, tham nhũng, lãng phí.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định đã triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.