Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Phù Mỹ: Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyệnLĐLĐ huyện Phù Mỹ: Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện

Email In

Ngày 17.7.2017, LĐLĐ huyện Phù Mỹ tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện theo Đề án số 02/ĐA-LĐLĐ ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc giải thể Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố. 

Hội nghị thông qua quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện và chuyển giao 68 CĐCS trực thuộc về LĐLĐ huyện quản lý, nâng tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện lên 114 đơn vị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ – Võ Thanh Tấn ghi nhận sự đóng góp của Công đoàn Giáo dục thời gian qua và mong rằng thời gian tới, các CĐCS mới được LĐLĐ huyện tiếp nhận, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ.