Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Văn phòng UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022Đại hội CĐCS Văn phòng UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022

Email In

CĐCS Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, CĐCS Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo cho đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động luôn được Ban chấp hành công đoàn chú trọng. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để tham mưu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Quang cảnh Đại hội

Hoạt động xã hội, từ thiện được đẩy mạnh, nhiều cuộc vận động xây dựng: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”, quỹ mái ấm công đoàn…được 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ, đã tham gia và đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền 45,6 triệu đồng, quỹ hỗ trợ Người nghèo số tiền 84,6 triệu đồng, quỹ hỗ trợ nhà ở đơn sơ hộ nghèo 28,1 triệu đồng, quỹ bão lụt 39,1 triệu đồng, quỹ “Mái ấm công đoàn” 28,1 triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: 100% CBCCVCLĐ được tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương công tác của Công đoàn; 100% ủy viên Ban Chấp hành CĐCS được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; hàng năm, phấn đấu 100% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở trở lên…

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 13 đồng chí, Bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Thủy tái cử chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu 04 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022.