Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017Công đoàn Khu kinh tế tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017

Email In

Sáng ngày 23.8.2017, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 cho gần 70 cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trình bày các chuyên đề: Công tác thương lượng, xây dựng, ký kết và thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể; Xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp; công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn, Hướng dẫn lập Báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn, báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn...Hội nghị đã trang bị thêm một số kiến thức nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS

Đ/c Nguyễn Chín - Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn KKT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Cũng nhân Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Chín - Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các CĐCS trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau: Tiếp tục tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững manh; Thực hiện Thu, chi, trích, nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn đúng theo quy định của Pháp luật Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động thiết thực như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, là chỉ đạo các CĐCS tập trung công tác kiện toàn tổ chức, chuẩn bị nhân sự và nội dung tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Khu kinh tế tỉnh lần thứ IV- nhiệm kỳ 2018-2023.