Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Hoạt động Cơ quan Đại hội Chi bộ Chính sách – Pháp luật và Tổ chức lần thứ IIĐại hội Chi bộ Chính sách – Pháp luật và Tổ chức lần thứ II

Email In

Chiều ngày 23/8, Chi bộ Chính sách – Pháp luật và Tổ chức đã Tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thứ Đảng ủy đến dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Chính sách – Pháp luật và Tổ chức đã chỉ đạo đảng viên, quần chúng trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các đảng viên trong chi bộ đã tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt hiệu quả như: Hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; tổ chức 11 cuộc đối thoại trực tiếp các tranh chấp lao động, trả lời giải quyết 14 đơn thư về chế độ thôi việc, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội. Toàn tỉnh đã phát triển mới 14.639 đoàn viên và thành lập mới 80 CĐCS. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được chi bộ coi là nhiệm vụ quan trọng giúp nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của chi bộ, đảng viên. Chi bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đúng quy định…

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã biểu dương kết quả đạt được của chi bộ Chính sách – Pháp luật và Tổ chức trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục duy trì sinh hoạt hiệu quả với những nội dung thiết thực và có chất lượng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên, quần chúng trong chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những nội dung, phương hướng đã đề ra.

Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ Chính sách – Pháp luật và Tổ chức khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2020; bầu Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ khóa II.