Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Công ty TNHH Thiên Nam Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022.Đại hội CĐCS Công ty TNHH Thiên Nam Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Email In

Sáng ngày 30.8.2017, tại KCN Phú Tài, CĐCS Công ty TNHH Thiên Nam (Trực thuộc Công đoàn khu kinh tế tỉnh) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ông Nguyễn Chín - Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, CĐCS công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Đề xuất với Ban giám đốc thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, trang cấp bảo hộ lao động cá nhân và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động như: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, thăm hỏi người lao động khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Phối hợp với giám đốc công ty ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT theo đúng quy định…

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành CĐCS công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Cùng ngày, Ban chấp hành CĐCS đã phối hợp với giám đốc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017, bầu tổ đối thoại có 03 đồng chí.