Bạn đang ở mục Trang chủĐại hội CĐCS Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn–Sông Hinh khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022

Email In

CĐCS Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh vừa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định; đồng chí Vũ Quang Sáng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ động viên CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, không xảy ra mất an toàn lao động; tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công đoàn đã thường xuyên quan tâm đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động bằng việc tổ chức các phong trào văn hóa – thể dục – thể thao, tổ chức hoạt động vui chơi và biểu dương, khen thưởng cho các cháu thiếu nhi con em CBCNV có thành tích học tập tốt, bên cạnh đó còn phối hợp với chuyên môn tổ chức kiểm tra sức khỏe cho người lao động hằng năm để phát hiện và điều trị kịp thời; tổ chức nhiều chuyến tham quan, nghỉ dưỡng cho CBCNV. Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV không ngừng nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Vũ Quang Sáng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của phong trào và hoạt động của Công đoàn Công ty, những thành tích có được ngày hôm nay chính là do sự chỉ đạo tốt của BCH Công đoàn Công ty và sự đoàn kết của các đoàn viên Công đoàn. Trong thời gian đến, Công đoàn cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động, trọng tâm là bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường hơn nữa đến công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng của đoàn viên công đoàn trong việc xây dựng Đảng, chính quyền và công đoàn vững mạnh gắn với “Học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm hơn nữa đời sống của đoàn viên công đoàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động các phong trào thi đua, qua đó biểu dương những điển hình tiên tiến, để cổ vũ động viên cho toàn thể CBCNV Công ty.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã đồng thuận và nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022 gồm những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, chú trọng nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường  công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên Công đoàn, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ - thể dục – thể thao, thực hiện nếp sống văn hóa Công ty. Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Diệu – Phó Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty tái cử chức Chủ tịch CĐCS khóa VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.