Bạn đang ở mục Trang chủĐại hội CĐCS Sở Du lịch Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022

Email In

CĐCS Sở Du lịch Bình Định vừa tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2012-2017, CĐCS Sở Du lịch Bình Định đã chú trọng công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ); thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng người cán bộ, CCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để tạo môi trường thuận lợi cho du lịch trong tỉnh phát triển, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch…

BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt nhận nhiệm vụ

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong tình hình mới”, Đại hội đã thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022, bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Huỳnh Cao Nhất trúng cử chức danh Chủ tịch CĐCS; bầu ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội.