Bạn đang ở mục Trang chủĐại hội CĐCS Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Định lần thứ VI

Email In

CĐCS Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Định vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, CĐCS Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Định đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời công đoàn phối hợp với chính quyền giải quyết việc làm cho hơn 2.350 lao động thông qua hợp đồng tư vấn bảo hiểm với thu nhập bình quân trên 4.500.000 đồng/người/tháng. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu 07 công đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng và có 05 đoàn viên được kết nạp Đảng; vận động đoàn viên mỗi năm ủng hộ hàng chục triệu đồng vào các quỹ xã hội từ thiện…

Ban chấp hành CĐCS khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm” và phương châm “Bảo Việt đảm bảo lợi ích người Việt”, nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phối hợp tốt với chính quyền nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hàng khóa VI, đồng chí Nguyễn Tâm Tư tái cử chức danh Chủ tịch CĐCS và thông qua Nghị quyết Đại hội.