Bạn đang ở mục Trang chủĐại hội CĐCS Công ty CP Du lịch Công đoàn Bình Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Email In

CĐCS Công ty CP Du lịch Công đoàn Bình Định vừa tổ chức thành công Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành CĐCS đã chủ động phối hợp với cấp ủy, Ban Giám đốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đến đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định tư tưởng đoàn viên, người lao động và thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì lợi ích đoàn viên, người lao động và lợi ích công ty.

Hiện nay, 100% người lao động công ty đều là đoàn viên công đoàn, người lao động được công ty đóng BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ; công tác nữ công được quan tâm thực hiện hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng tới toàn thể đoàn viên và người lao động; công đoàn công ty còn vận động đoàn viên đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn…với số tiền trên 20 triệu đồng/năm.

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 được xác định là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; không ngừng xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, doanh nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 Đ/c Trần Công Lộc – Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Thị Kiều Vân –Trưởng Phòng quản lý điều hành khách sạn Công ty tái cử chức Chủ tịch CĐCS khóa VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.  Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.