Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn cấp tỉnhLĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh

Email In

Ngày 09.11.2017, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn Quý IV năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các chuyên đề gồm: Một số nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016. Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ. Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Luật Báo chí (sửa đổi) và Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí báo cáo viên tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Bình Định và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền vai trò CNVCLĐ đối với hoạt động của tổ chức công đoàn. Chú trọng việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của CNVCLĐ.