Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội thảo góp ý Dự thảo các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt NamHội thảo góp ý Dự thảo các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Email In

Chiều 16.11.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo góp góp ý dự thảo các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tổ chức. Tham dự hội thảo có các đồng chí là Thường trực, Trưởng, Phó các Ban LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Công đoàn Khu Kinh tế, Công đoàn Viên chức tỉnh các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tổng hợp ý kiến tại hội thảo

Nội dung tham gia ý kiến vào văn bản của Tổng Liên đoàn tập trung vào Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ về công tác cán bộ trong tình hình mới; Dự thảo Quy trình, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp công đoàn; Dự thảo Quy chế trao tặng “ Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” (về tên gọi cấp Tổng Liên đoàn lấy tên “ Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”, Công đoàn cấp tỉnh, ngành do ngành, địa phương xem xét, quyết định.

Hội thảo diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến tham gia thiết thực, phù hợp với tình hình hiện nay; các ý kiến đóng góp này sẽ được tổng hợp và gửi cho Tổng LĐLĐ Việt Nam.