Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh LĐLĐ tỉnh Bình Định: Hội thảo về công tác tài chính công đoànLĐLĐ tỉnh Bình Định: Hội thảo về công tác tài chính công đoàn

Email In

Chiều ngày 22.11.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo về công tác tài chính công đoàn. Tham dự Hội thảo có Thường trực, cán bộ, chuyên viên các ban LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn Bình Định.

Hội thảo tập trung vào 02 nội dung gồm: Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về Quy định phân phối nguồn kinh phí sử dụng tại các cấp công đoàn, tỉ trọng nội dung chi; Đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế công đoàn.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định chủ trì hội thảo

Việc tham gia đóng góp ý kiến về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quyết định 1908/QĐ-TLĐ về phân phối nguồn kinh phí sử dụng tại các cấp công đoàn; tỷ trọng, nội dung chi tại công đoàn cấp trên nhằm ưu tiên kinh phí cho hoạt động của CĐCS và tiết kiệm chi hành chính đối với công đoàn cấp trên.

Dự thảo “Đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế công đoàn” xây dựng để giải quyết thực trạng hiện nay, đó là việc các đơn vị kinh tế công đoàn hoạt động chưa thực sự hiệu quả; lợi nhuận chưa xứng đáng với lợi thế về vị trí và cơ sở vật chất hiện có; hoạt động của các đơn vị kinh tế chưa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn…Đặc biệt, khi đề án được ban hành sẽ tạo ra hướng đi mới có tính đột phá để các doanh nghiệp công đoàn có thể tồn tại và phát triển trong tình hình hiện nay.

Những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được LĐLĐ tỉnh gửi về Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam để tổng hợp trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.