Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 của Cụm thi đua các đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnhHội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 của Cụm thi đua các đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Email In

Cụm thi đua các đơn vị kinh tế sự nghiệp (KTSN) trực thuộc LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo 5 đơn vị KTSN, gồm: Tạp chí Công đoàn Bình Định, Nhà Văn hóa Lao động, Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định và Công ty CP Du lịch Công đoàn Bình Định. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2017, hoạt động của Cụm thi đua đã có những chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực. Tập thể cán bộ, CCVCLĐ các đơn vị đoàn kết, gắn bó, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các phong trào thi đua được chú trọng, qua đó đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo được biểu dương và nhân rộng cho các đơn vị trong cụm…Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các biện pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2018.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động của các đơn vị, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua cần cố gắng khắc phục khó khăn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, ra sức thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Hội nghị đã bình chọn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định dẫn đầu cụm thi đua năm 2017. Bầu chọn Nhà Văn hóa Lao động tỉnh làm Cụm trưởng; Công ty CP Du lịch Công đoàn Bình Định làm Phó Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018.