Bạn đang ở mục Trang chủĐại hội Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Email In

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phan Viết Hùng – Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và 180 đại biểu chính thức đại diện cho 12.983 CNVCLĐ.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn Khu kinh tế tỉnh tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện 262 lượt kiểm tra doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào nội dung thực hiện Bộ luật Lao động, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của 84 mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 420 người; đào tạo nghề cho bình quân 500 lượt CNLĐ/ năm; bồi dưỡng tay nghề tại chỗ cho 2.000 lượt người, thành lập mới 35 CĐCS, phát triển mới 6.749 đoàn viên; thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đến nay, tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tại các CĐCS đã tăng gần 15% so với đầu nhiệm kỳ, có 24 CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ 
"Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm vì đoàn viên công đoàn và người lao động"

Với khẩu hiệu hành động “Tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ”. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho 5 năm tới cụ thể: Đến năm 2023, phát triển mới 3.500 đoàn viên; phấn đấu 60% CĐCS khu vực Doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ chuẩn CĐCS vững mạnh; thành lập ban nữ công quần chúng ở 60% CĐCS đủ điều kiện; thu tài chính công đoàn đạt 90% so với số phải thu; bình quân hàng năm, mỗi CĐCS (nơi có tổ chức Đảng và còn nguồn) bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

BCH Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV, đồng chí Lê Từ Bình – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch; bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định gồm 14 đồng chí.