Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

Email In

Là một doanh nghiệp Nhà nước có tính đặc thù riêng: vừa sản xuất kinh doanh, vừa làm nhiệm vụ công ích thực hiện Dự án Bảo vệ và phát triển rừng, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ môi trường cảnh quan ở thành phố Quy Nhơn

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, tập thể cán bộ, CNLĐ trong Công ty luôn thể hiện tinh thần hăng say làm việc, nhiệt tình, tâm huyết, với nghề; đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau khắc phục khó khăn, gian khổ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các chế độ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó đã kích thích thi đua lao động sản xuất và góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Công ty với giá trị tổng doanh thu thực hiện đạt 110,86% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch.

Tại Hội nghị, lãnh đạo công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã phát động phong trào thi đua và thống nhất thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị đề ra, nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2018.