Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định: Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định: Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

Email In

Ngày 23.01.2018, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh không ngừng đổi mới phương thức, nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động, thiết thực nhất là hoạt động đóng góp và các quỹ xã hội từ thiện với số tiền 2,6 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với 2.785 sáng kiến được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn và đạt nhiều kết quả thiết thực, có 04 đề tài Lao động sáng tạo được Hội đồng xét duyệt của tỉnh công nhận. Với chủ đề “ Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” 2017 và hưởng ứng “ Tháng Công nhân” năm 2017, Công đoàn Viên chức và các CĐCS trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức giải Việt dã truyền thống lần thứ IV; tổ chức 214 hội diễn, hội thao, giao lưu, về nguồn…

Năm 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với công chức, viên chức,lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, CCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 16 tập thể và 18 cá nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 27 tập thể và 304 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017.