Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định lần thứ 17 (khóa XII)Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định lần thứ 17 (khóa XII)

Email In

Sáng ngày 26.01.2018, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17, khóa XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; Công khai dự toán tài chính công đoàn năm 2018; Dự thảo (lần 3) Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn tỉnh; Dự thảo (lần 2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII; Dự thảo (lần 2) Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, với chủ đề hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tổ chức thực hiện nhiều nội dung, trọng tâm như: tố chức 218 cuộc đối thoại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp; phối hợp tổ chức 115 cuộc kiểm tra về công tác ATVSLĐ; tổ chức thành công Chương trình “Tết sum vầy năm 2017” cho CNVCLĐ với nhiều hoạt động thiết thực như trao 400 suất quà với tổng số tiền 254 triệu đồng, tặng kỷ niệm chương cho 05 doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động; ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị về phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; vận động CNVCLĐ đóng góp các quỹ xã hội từ thiện với tổng số tiền gần 10,4 tỷ đồng; vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện được trên 3.200 đơn vị máu. Toàn tỉnh đã thành lập mới 48 CĐCS, phát triển mới 8.993 đoàn viên công đoàn…

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và 02 ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018; lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho các tập thể

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 06 tập thể; tặng bằng khen cho 130 tập thể và 263 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017; 25 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “ Văn hóa – Thể thao”, phong trào “ Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2017; 04 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ( khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.